WIOS '81 Al 30 jaar een begrip!

Ledenvergadering 2024 - vrijdag 5 april  

 

Rustposten vierdaagse 2024 (onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)

Dinsdag 1e dag
40-50km          Elst, Sillesstraat, paar km na de Rijkerswoerdse Plassen

Woensdag 2e dag
30-40-50km      Beuningen Hogewaldstraat hoek Kapershof (L)

Donderdag 3e dag
30 km               Groesbeek Knapheideweg thv Baden Powellstr.

Vrijdag 4e dag
30-40-50km      Overasselt Kasteelstraat

De rustposten zijn er voor zowel leden als niet leden !! 

Met dank aan onze vrijwilligers die 4 korte nachten en 4 lange dagen maken voor ons !

 

 

Lidmaatschap

Een lidmaatschap (2023) kost € 65,50 per jaar.

De contributie wordt vóór 1 december van enig jaar geïncasseerd voor het volgende contributiejaar. De incassobatch zal verwerkt worden per 25 november, terwijl u de rekeningen, bij betalingen die door u zelf worden verricht, half november zult ontvangen.
De uiterste datum dat de overschrijving  op onze rekening moet staan is 31 december.

De vereniging is verplicht om u minimaal 2 weken voor de afschrijving van de incasso te informeren over het bedrag en de datum waarop wij gaan incasseren.
Wij mogen met u afspreken dat wij u langer van tevoren zullen informeren. Derhalve verzoeken wij u deze informatie te zien als een doorlopende vooraankondiging dat de contributie ieder jaar eind november wordt afgeschreven van uw rekening.
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en gepubliceerd op deze site en in de Stapper.

 

Hiervoor krijgt men:

Gratis lopen van wandelmarsen die vermeld staan in het WIOS'81 wandelprogramma (zie: wandelprogramma). Het is mogelijk tot 09.30 uur om bij de WIOS'81 tafel in te schrijven.
2 x per jaar het clubblad 'De Stapper". (in verband met Covid19 in 2021/2022 minder vaak)

Lidmaatschap Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Als u lid wilt worden kunt u een mail met uw naam en adres sturen naar ons email adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U krijgt dan een aanmeldingsformulier thuis gestuurd.

Contact

Informatie aanvragen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Redactie clubblad 'De Stapper'
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 
 

 

De ledenvergadering vond plaats op vrijdag 9 maart 2018

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie: Wijkcentrum "De Schakel" Archimedesstraat 9 te Nijmegen

 

Ledenvergadering 2013

Reactie binnengekomen bij de redactie van de Stapper op 12 maart

Verslag vergadering op 1 maart.

Het was gezellig druk en de opkomst was buitengewoon goed. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, werden de diverse punten afgehandeld. Ook werd er aandacht gegeven aan het overlijden van 2 leden en 1 minuut stilte in acht genomen. Na het uitreiken van de 4 daagse herinnering voor de 10 en de 25 x maal, was er ook aandacht voor het nieuwe WIOS t -shirt die geshowd werd door Klaas de voorzitter wat bij velen in de smaak viel. Na het afwerken van de op en aanmerkingen van diverse punten van de agenda was het einde nabij en een dankwoord uitgesproken, wat met applaus ontvangen werd. Onze dank aan het bestuur die de avond op een zeer prettige en ontspannende wijze heeft geleid.

W.Heij.

--------------------

De jaarlijkse ledenvergadering vond dit jaar plaats op 1 maart 2013 in Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9 te Nijmegen.
Tijdens deze vergadering hebben 4 leden het Delfts blauwe bord uitgereikt gekregen in verband met het voor de 10e keer uitlopen van de 4 daags en 4 leden i.v.m. het uitlopen van de 4-daagse voor de 25e keer.

 

Ledenvergadering 2012

Op 23 maart jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Wios plaats. Tijdens deze vergadering hebben 4 leden het bekende Delfts blauwe bord uitgereikt gekregen in verband met het voor de 10e keer uitlopen van de 4-daagse in 2011, 2 andere leden kregen een Delfts blauw bord omdat ze de 4-daagse in 2011 voor de 25e keer hebben uitgelopen.
Ger Koolen is tijdens de vergadering afgetreden als bestuurslid en door de vergadering uitgeroepen tot ere-lid.